O nas

Sklep Żyrafy Sophie powstał na początku 2010 roku. Można w nim znaleźć szeroki asortyment produktów zbudowanych w oparciu o postać Żyarafy Sophie oraz jej kuzynów czy przyjaciół. Oferuje produkty francuskiego producenta - firmy VULLI S.A., specjalisty od zabawek dla niemowląt i dzieci. Na świecie produkty tej firmy są obecne we wszystkich sklepach specjalizujących się w produktach dla dzieci jak i dużych sieciach.

Ponad 250 produktów VULLI S.A. cieszy się wspaniałą reputacją zarówno u klientów jak i autorytetów branży dziecięcej. Ok. 60% wszystkich produktów VULLI S.A. jest wykonywana we Francji w Rumilly w regionie Haute-Savoie.W sklepie Żyrafy Sophie możecie znaleźć większość z nich.

 

RODO

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z      przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W celu zachowania Państwa prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także zapewnienia możliwości realizowania wszystkich przysługujących Pańtwu w związku z RODO praw informujemy:

1.      Dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Sophie de Vulli wyłącznie dla celów handlowo-marketingowych, w tym badania aspektów dotyczących preferencji i zainteresowań Klientów w celu dopasowywania informacji handlowych.

2.      Administratorem danych osobowych jest działalność gospodarcza pod nazwą Sophie de Vulli ul. Batalionu Włochy 22/8, 02-482 Warszawa, wpisana do CEIDG pod numerem 490427, REGON: 140184514, NIP: 5222266741, telefon: +48 668871122, adres e-mail: biuro@zyrafa-sophie.pl.

3.      Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”.

4.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje, że informacje handlowe nie będą opracowywane i przedstawiane.

5.      Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, w szczególności informatykom i przedsiębiorstwom zajmującym się opracowywaniem i przedstawianiem informacji handlowych.

6.      Dane osobowe będą przechowywane do momentu ich usunięcia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, na postawie zgłoszonego żądania.

7.      Osobie, której dane dotyczą, przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do jej danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

8.      Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.      Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie bezpłatnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

10.   Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

11.  Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.